SPREKERS


Prof.dr. Annemiek Harder

Biografie

Prof.dr. Annemiek Harder is als bijzonder hoogleraar werkzaam op de Horizon-leerstoel Wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg en onderwijs bij de sectie Ortho- en Gezinspedagogiek van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarom ziet u gold rush australia. Ga verder met de hyperlink!

Daarnaast is ze bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Haar missie is om de kwaliteit en effectiviteit van behandeling voor jongeren met ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen te vergroten. Dit probeert ze te doen door middel van praktijkgericht onderzoek naar werkzame factoren in de hulpverlening en training van professionals. Met het onderzoek probeert ze een antwoord te geven op de vraag: wat werkt, voor wie, wanneer en waarom?

 

Sleutels tot succes: wat niet en wel werkt in de jeugdzorg

Wat werkt, voor wie, wanneer en waarom in de jeugdzorg? Op deze vraag zal Annemiek Harder zich richten in haar presentatie. Eén van de sleutels tot succes is een goede samenwerkingsrelatie van hulpverleners met jeugdigen en hun ouders. Wat hulpverleners doen om een goed contact met jeugdigen en ouders op te bouwen is daarbij cruciaal. Hoewel we inmiddels goed weten wat niet of zelfs averechts werkt, zoals straffen en het inzetten van dwang om te komen tot (gedrags)verandering, gebeurt dit toch nog regelmatig. Goede ondersteuning en training van hulpverleners om hun werk goed te kunnen doen, is daarom essentieel, zodat zij het verschil kunnen maken in het leven van jeugdigen en ouders wanneer dat nodig is. Tijdens de presentatie zal Annemiek ook ingaan op recente kennis over werkzame ingrediënten in de hulp aan jeugdigen die te maken krijgen met een uithuisplaatsing aan de hand van het net verschenen boek ‘Uithuisgeplaatste jeugdigen: Sleutel tot succes in behandeling en onderwijs’.

 

[Lees hier het interview met Annemiek Harder]


Gwyther Rees

Biografie

Gwyther Rees is sociaaleconomisch beleidsadviseur bij Unicef Office of Research – Innocenti. Hij is coauteur van het Innocenti Report Card 15, waarin onderzoek is gedaan naar onderwijsongelijkheden bij kinderen in welvarende landen.

Daarnaast heeft Rees aan verschillende andere Innocenti projecten gewerkt, waaronder het multidimensionaal welzijn van kinderen, gezinsvriendelijk beleid en het gebruik van digitale technologie door kinderen. Rees is een Associate Research Fellow aan de York University en Honorary Research Fellow aan de Cardiff University. Hij is voormalig onderzoeksdirecteur voor ‘The Children’s Society’, een NGO in Engeland. Hier is hij betrokken geweest bij verschillende sociale beleidsvraagstukken, waaronder: het subjectieve welzijn van kinderen, kindermishandeling en kinderen in het publieke zorgsysteem.

 
Biografie Onderwijsongelijkheid – een internationale vergelijking

Tijdens deze presentatie vertelt Gwyther Rees meer over recente bevindingen van internationaal vergelijkend onderzoek naar onderwijsongelijkheid in welvarende landen. Hierbij besteedt Rees aandacht aan ongelijkheden tijdens voorschools-, basisschool- en middelbare schoolonderwijs en gaat hij in op prestatieverschillen in relatie tot gender, sociaaleconomische status en immigratiestatus. Ten slotte vertelt hij meer over onderwijs voor kinderen in de jeugdhulp, waarbij gekeken wordt naar het Verenigd Koninkrijk en internationaal vergelijkend onderzoek naar interventies voor deze groep kinderen.

Let op: deze presentatie is in het Engels. 

 


Prof.dr. Sabine Severiens

Biografie

Sabine Severiens is hoogleraar Onderwijskunde (in het bijzonder onderwijs en diversiteit) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het belangrijkste thema in haar werk is onderwijsongelijkheid, waarbij ze zich in het bijzonder richt op lesgeven in divers samengestelde klassen en het versterken van professionele capaciteit op dat terrein.

Daarnaast zet ze zich al jaren in voor een nauwe samenwerking tussen onderzoek en praktijk. Zo was ze de afgelopen tien jaar trekker van de Kenniswerkplaats Rotterdams talent (een netwerk waarin samengewerkt wordt aan de kwaliteit van het Rotterdamse onderwijs) en is ze sinds kort boegbeeld van de route Jeugd van de Nationale Wetenschapsagenda. 

Haar masterclass gaat over de professionalisering in het onderwijs en de jeugdhulp op het vlak van gelijke kansen. Tijdens de masterclass vertelt zij welke expertisegebieden voor leraren belangrijk zijn om gelijke kansen te kunnen bieden en brengt ze een gesprek op gang in het publiek over wat het onderwijs en de jeugdhulp van elkaar kunnen leren.

Klik hier voor meer informatie over haar Masterclass Gelijke Kansen

 

[Lees hier het interview met Sabine Severiens]

congresregistratie
 congresregistratie