JEUGD IN ONDERZOEK

 

Mededeling!

Jeugd in Onderzoek wordt verschoven naar 8 april 2021. Vanwege de maatregelen die het kabinet heeft genomen om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen, is besloten om Jeugd in Onderzoek van 12 mei 2020 te verschuiven naar 8 april 2021. 

Wij houden u via onze website op de hoogte van de ontwikkelingen en hopen u in 2021 in goede gezondheid te zien.

Doel van Jeugd in Onderzoek

Wacht niet langer, doe nu mee met spielautomaten hersteller continu geluk en vele overwinningen wachten op je! Het doel van het congres is kennisuitwisseling, prikkelen van duurzame kennisontwikkeling en het stimuleren van het gebruik van kennis door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen. Zodat ouders en jeugd daarvan profiteren. De meerwaarde zit vooral in het verbinden van kennis uit onderzoek, de professionele praktijk en de ervaring van cliënten. Inspiratie komt uit onderlinge interactie en het netwerken tussen betrokkenen in het jeugddomein. Wil je weten hoe je zo snel mogelijk kunt winnen? Speel nu met de https://vogueplay.com/razor-shark/. Er is veel geld en plezier!

 

Nieuwe partners

Met elkaar willen we het complete jeugd- en onderwijsveld bestrijken en dat veld wordt steeds completer vertegenwoordigd. Zo sluiten vanaf dit jaar ook het Landelijk Kenniscentrum LVB en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie zich aan bij de organiserende partijen. Dit is wanneer u gold rush australia kunt vinden. Blijf bij de url!